Η εγκατάσταση mastodon του social.omniatv.com μετακομίζει σε νέο dedicated server. Είναι πιθανό οι λογαριασμοί που έχουν δημιουργηθεί σ' εμάς να αντιμετωπίσουν προσωρινές διακοπές για λίγη ώρα.

Μετά από αυτή τη μεταφορά θα ακολουθήσει η ανάπτυξη ενσωματώσεων του mastodon στη γενικότερη λειτουργία της πλατφόρμας του omniatv.

Το

Ο όρος "Fediverse", σύμπτυξη των λέξεων "federal" (ομόσπονδο) και "universe" (σύμπαν), περιγράφει την αλληλεπίδραση ανάμεσα σε σάιτ με χαρακτηριστικά κοινωνικής δικτύωσης συμβατά μεταξύ τους.

Π.χ., μπορείτε να ακολουθήσετε έναν λογαριασμό σε οποιονδήποτε σέρβερ PeerTube, από οποιονδήποτε σέρβερ Mastodon, και να βλέπετε τα νέα βίντεο ως τουτ στην Αρχική σας.

Βάλτε στην αναζήτηση του Mastodon την διεύθυνση URL από οποιοδήποτε κανάλι στο PeerTube and watch magic happen!

Αν θέλετε να χρησιμοποιήσετε το Mastodon στο κινητό σας, προτείνουμε την εφαρμογή Tusky: tusky.app/

Σ' αυτή μπορείτε να προσθέσετε και πολλαπλούς λογαριασμούς.

3) Το Mastodon παρέχει τρία βασικά ταϊμλάιν: το προσωπικό σας (αρχική), όπου φαίνονται όσοι ακολουθείτε, την τοπική ροή, όπου φαίνονται όλα τα δημόσια τουτ των χρηστών αυτού του σέρβερ, και την ομοσπονδιακή ροή, που είναι σαν την τοπική αλλά από όλους τους ομόσπονδους (federated) σέρβερ.
4) Μπορείτε να επιλέγετε βαθμό δημοσιότητας για κάθε τουτ σας:
- μόνο για όσους μενσιώνετε (DM)
- μόνο για όσους σας ακολουθούν
-δημόσιο αλλά χωρίς να εμφανίζεται στις ροές
- δημόσιο που εμφανίζεται παντού.

Show thread

Τα βασικά για το Mastodon:
1) Δεν υπάρχει ένα μόνο κεντρικό σάιτ για το μέσο κοινωνικής δικτύωσης. Τρέχουν πολλοί και διάφοροι σέρβερ (instances) κι ένας απ' αυτούς είναι και ο δικός μας. Μπορείτε να βρείτε και να ακολουθήσετε χρήστες από οποιονδήποτε άλλον σέρβερ (instance)
2) Τα ποστ λέγονται Τουτ (toots), από την απόδοση της φωνής των ελεφάντων (ελέφαντας - μαστόδοντας, you get it)

Ο κόμβος του omniatv είναι έτοιμος!

omniatv social

Σε αυτόν τον κόμβο μπορούν να εγγράφονται τα μέλη του omniatv καθώς και αναγνώστες του, με κύριο σκοπό την ενημέρωση και τις συζητήσεις για σχετικά θέματα. Απαγορεύεται η χρήση σε κάθε είδους ακροδεξιούς. Ισχύουν οι όροι χρήσης του omniatv.